NHỮNG HỒI KÝ CẦN ĐỌC

NAPALM STRIKENHỮNG TẬP HỒI KÝ  CỦA CÁC TÁC GIẢ  VIẾT LẠI THÂN PHẬN NỔI TRÔI LÀ NHỮNG CHỨNG NHÂN THEO BIẾN CỐ LỊCH SỬ ĐAU THƯƠNG CỦA DÂN TỘC, VỚI NHIỀU KHUYNH HƯỚNG KHÁC NHAU, TỪ HAI MIỀN NAM BẮC …

Hoamunich post bài của thân hữu, và 12 Videos cuộc chiến Việt Nam từ Điện Biên Phủ…., với mục đích chúng ta cùng tham khảo tài liệu và để rộng đường dư luận. 

4745909_orig

Hồi ký Viết cho Mẹ và Quốc Hội của NGUYỄN VĂN TRẤN (Cán bộ tập kết)

Viet_Cho_Me__va_Quoc_Hoi_-_Nguyen_Van_TranMerken

Hồi ký TRẦN VĂN GIÀU (Cán bộ tập kết)

HOI_KY_TRAN_VAN_GIAU

HỒI KÝ CỦA TRẦN ĐĨNH: ĐÈN CÙ 1

1       2       3       4       5       6       7       8

ĐÈN CÙ 2    DEN_CU_II  hấp dẫn giai đoạn từ 1975

HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH

1     2     3         5     6     7     8     9     10     11     12     13     14   

  15     16

10 NGÀY CUỐI CÙNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11       12      CUỐI

VỤ TẬP KÍCH SƠN TÂY CỦA ĐẶC NHIỆM HOA KỲ GIẢI CỨU CÁC PHI CÔNG BỊ CỘNG SẢN BẮC VIỆT GIAM GIỮ

1    2    3    4    5    6    7    8

NHÂN VĂN GIAI PHẨM – THỤY KHUÊ

1     2      3           5      6      7      8       9

   10       11       12       13       14       15      16       17
HỒ CHÍ MINH VÀ CÁI CHẾT OAN NGHIỆT CỦA CÔ VỢ BÉ NÔNG THỊ XUÂN

TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN – HOÀNG VĂN CHÍ

1      2      3      4      5     6     

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC – HOÀNG VĂN CHÍ

1      2      3      4      5     6      7

HỒI KÝ BAO NỖI TANG THƯƠNG

1    2    3    4    5    6   7

HỒI KÝ NHỮNG NGƯỜI TÙ CUỐI CÙNG CỦA PHẠM GIA ĐẠI62030_125062897643831_1379754625_n

1      2      3      4      5      6      7

 HỒI KÝ NHẤT LINH CHA TÔI CỦA NGUYỄN TƯỜNG THIẾT

 1      2      3      4   

 HỒI KÝ QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ – CỦA ALEKSANDR SOLZHENITSYN

1      2      3      4     5      6      7

HỒI KÝ VƯỢT BIÊN ĐƯỜNG BỘ

1      2      3      4      5     6      7

BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG

1  2  3  4  5  6

HỒI KÝ 26 NĂM LƯU ĐÀY CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH

1      2      3      4

HỒI KÝ CỦA BÀ TÙNG LONG

1      2      3      4

HỒI KÝ GIỮA ĐÊM TRƯỜNG CỦA NGUYỄN THỤY LONGk1

1       2      3      

HỒI KÝ TÙ BINH VÀ HÒA BÌNH CỦA PHAN NHẬT NAM

1      2      3      4      

HỒI KÝ ĐẠI HỌC MÁU CỦA HÀ THÚC SINH

1      2      3      4      5      6      7      8      9       10      11      12      13      14

HỒI KÝ KẺ BỊ RÚT PHÉP THÔNG CÔNG CỦA NGUYỄN MẠNH TƯỜNG- KỲ 1

1      2     3      4      5      6

HỒI KÝ DẤU BINH LỬA CỦA PHAN NHẬT NAM

1      2      3      4

HỒ CHÍ MINH, CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CON NGỰA HOANG CỦA WILLIAM DUIKER

1     2      3      4      5      6      

HỒI KÝ NHỮNG NĂM THÁNG LƯU ĐÀY TRONG NGỤC TÙ CỘNG SẢN CỦA DUYÊN ANH

1      2           4      5      6      7     8

HỒI KÝ HOA XUYÊN TUYẾT CỦA BÙI TÍN (cựu Đại tá Quân đội Nhân dân)

1      2      3      4     

HỒI KÝ VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: “BA NGƯỜI KHÁC” CỦA TÔ HOÀI

1      2           4      

HỒI KÝ CÁT BỤI CHÂN AI CỦA TÔ HOÀIk3

1      2      3

HỒI KÝ GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ CỦA NHÃ CA

1      2      3           5     

HỒI KÝ MỘT CƠN GIÓ BỤI CỦA TRẦN TRỌNG KIM

1      2      3

HỒI KÝ BA PHÚT SỰ THẬT CỦA PHÙNG QUÁN

1      2     3      4

HỒI KÝ CHIỀU CHIỀU CỦA TÔ HOÀI

1           3      4      5      6      7      8

HỒI KÝ KHÔNG TÊN CỦA LÝ QUÝ CHUNG

     2      3      4      5      6

HỒI KÝ THÁNG BA GÃY SÚNG CỦA CAO XUÂN HUY

     2 

NHỮNG TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUÂN CÁN CHÍNH VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11

KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA

1      2      3      4      5      6      7      8

Video:  TRUNG CỘNG: TỘI ÁC MỔ ĐÁNH CẮP NỘI TẠNG NGƯỜI

12 Videos: CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM 1954-1975: CUỘC CHIẾN TRANH KHÔNG TUYÊN BỐ

HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH

1      2      3      4      KỲ CUỐI

HỒI KÝ CỦA LOẠN TƯỚNG ĐỖ MẬU: VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI

images

1      2      3     4     5     6     7     8

CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG

1      2

HỒI KÝ NGUYỄN HỘ (CÁN BỘ TẶP KẾT)

HỒI KÝ TRẦN ĐỘ (Cố TRUNG TƯỚNG Quân đội Nhân dân)

1      2      3     4      5

HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC CỦA XUÂN VŨ

1      2      3      4

HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ

1      2      3

HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG CỦA XUÂN VŨ267px-Forsythia_suspensa

1      2      3      4      5  

HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ

1      2      3      4      5

HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN VŨ:

1      2       3       4      5      6      Kỳ Cuối

NHẠC SỸ TÔ HẢI – HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN

1           3     4          Kỳ Cuối

HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

1      2      3      4           6      7      8      Kỳ Cuối

HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN: 

BÊN GIÒNG LICH SỬ

   2.3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.

 HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ (cựu Cán bộ cao cấp của CSVN)

– KỲ 12.  KỲ 2    3. KỲ 3   4.  KỲ CUỐI

HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ:

1.0   KỲ 1 ĐẾN KỲ 20    2.0  KỲ 21 ĐẾN KỲ 40      3.0 KỲ 41 ĐẾN KỲ 60

4.0 KỲ 61 ĐẾN KỲ 80   5.0 KỲ 81 ĐẾN KỲ 95   6.0 KỲ 96 ĐẾN HẾT

 HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ

 .KỲ  1 ĐẾN KỲ 10   2. KỲ  11 ĐẾN KỲ 20    3.  KỲ  21 ĐẾN KỲ 30

KỲ  31 ĐẾN KỲ 405. KỲ  41 ĐẾN KỲ Hết

PHẢN HỒI CỦA DƯƠNG VĂN ĐỨC  (cố trung tướng quân đội VNCH)

Audio Book: THIÊN HỒI KÝ TRẠI KIÊN GIAM CỦA NGUYỄN CHÍ THIỆP

Audio Book:  THIÊN HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH

HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG – LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

PHẦN 1 VÀ 2   2.   PHẦN 3 VÀ 4   3.   PHẦN 5 VÀ 6   

 1. 4.   PHẦN 7 VÀ 85.   PHẦN 9 VÀ 10  6.   PHẦN 11 VÀ 12  7.   PHẦN 13 VÀ 148.   PHẦN 15 VÀ 169.   PHẦN 17 VÀ 18  10. PHẦN19 VÀ 2011. PHẦN 21VÀ 22  12. PHẦN 23VÀ 2413. PHẦN 25 VÀ 26  14. PHẦN 27 VÀ 2815. PHẦN 29 VÀ 30  16. PHẦN 31VÀ 3217. PHẦN 33 VÀ 34  18.   PHẦN 35 VÀ 3619.  PHẦN 37 VÀ 38    20.  PHẦN 39VÀ 40

  21.  PHẦN 41VÀ 42  22. PHẦN 43 VÀ 44   


  23. PHẦN 45 VÀ 46   24. PHẦN 47VÀ 48    


  25. PHẦN 49 VÀ 50   26.   PHẦN TỘI ÁC CỦA BÙI ĐÌNH THI

HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY – VŨ THƯ HIÊN

 1. CHƯƠNG 1        2.  CHƯƠNG 2     3.  CHƯƠNG 3  4.  CHƯƠNG 

CHƯƠNG 5     6.  CHƯƠNG 6       7.  CHƯƠNG 7    8.  CHƯƠNG 8 esin

CHƯƠNG 9    10.  CHƯƠNG 10  11.  CHƯƠNG 11  12. CHƯƠNG 12

 1. CHƯƠNG 13   14.  CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15 16. CHƯƠNG 1617. CHƯƠNG 17 18. CHƯƠNG 18

 1. CHƯƠNG 1920. CHƯƠNG 20 21. CHƯƠNG 21 22. CHƯƠNG 22
 2. CHƯƠNG 2324. CHƯƠNG 24 25. CHƯƠNG 25 26. CHƯƠNG 26
 3. CHƯƠNG 2728. CHƯƠNG 28 29. CHƯƠNG 29 30. CHƯƠNG 30
 4. CHƯƠNG 3132. CHƯƠNG 32 33. CHƯƠNG 33 34. CHƯƠNG 34
 5. CHƯƠNG 3536. CHƯƠNG 36 37. CHƯƠNG 37 38. CHƯƠNG 38
 6. CHƯƠNG 3940. CHƯƠNG 40 41. CHƯƠNG 41 42. CHƯƠNG KẾT

BÊN THẮNG CUỘC

Phần I:

1.  CHƯƠNG I   2. CHƯƠNG 2 A   3. CHƯƠNG 2 B   4.  CHƯƠNG 3   5. CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5. 6 CHƯƠNG 6   8. CHƯƠNG 7   9. CHƯƠNG 8   10. CHƯƠNG 9CHƯƠNG 1012. CHƯƠNG 11

Phần II

CHƯƠNG 1214. CHƯƠNG 13   15. CHƯƠNG 14   16. CHƯƠNG 15   17. CHƯƠNG 16

 1. CHƯƠNG 17 19. CHƯƠNG 18   20. CHƯƠNG 19   21. CHƯƠNG 20   22. CHƯƠNG 21
 2. CHƯƠNG 22 24. QUYỀN BÍNH

  CHƯƠNG KẾT

LINK MEDIAFIRE ( NGÀN GIỌT LỆ RƠI ).-

– Tập 01: http://www.mediafire.com/download/lcemm … GLR+01.mp3
– Tập 02:
http://www.mediafire.com/download/v88du … GLR+02.mp3
– Tập 03:
http://www.mediafire.com/download/2vm6c … GLR+03.mp3
– Tập 04:
http://www.mediafire.com/download/7e19b … GLR+04.mp3
– Tập 05:
http://www.mediafire.com/download/zlofg … GLR+05.mp3
– Tập 06:
http://www.mediafire.com/download/cduxu … GLR+06.mp3
– Tập 07:
http://www.mediafire.com/download/asvou … GLR+07.mp3
– Tập 08:
http://www.mediafire.com/download/t1b3y … GLR+08.mp3
– Tập 09:
http://www.mediafire.com/download/jzfie … GLR+09.mp3
– Tập 10:
http://www.mediafire.com/download/1v0ax … GLR+10.mp3
– Tập 11:
http://www.mediafire.com/download/7d9x7 … GLR+11.mp3
– Tập 12:
http://www.mediafire.com/download/see00 … GLR+12.mp3
– Tập 13:
http://www.mediafire.com/download/vq2er … GLR+13.mp3
– Tập 14:
http://www.mediafire.com/download/xw5zl … GLR+14.mp3
– Tập 15:
http://www.mediafire.com/download/3t3ot … GLR+15.mp3
– Tập 16:
http://www.mediafire.com/download/9bzo2 … GLR+16.mp3
– Tập 17:
http://www.mediafire.com/download/wa9iy … GLR+17.mp3
– Tập 18:
http://www.mediafire.com/download/rqb20 … GLR+18.mp3
– Tập 19:
http://www.mediafire.com/download/cuxcm … GLR+19.mp3
– Tập 20:
http://www.mediafire.com/download/m6gku … GLR+20.mp3
– Tập 21:
http://www.mediafire.com/download/ipoc6 … GLR+21.mp3
– Tập 22:
http://www.mediafire.com/download/unwc7 … GLR+22.mp3
– Tập 23:
http://www.mediafire.com/download/7jzcs … GLR+23.mp3
– Tập 24:
http://www.mediafire.com/download/v77dv … GLR+24.mp3
– Tập 25:
http://www.mediafire.com/download/rs6tc … GLR+25.mp3
– Tập 26:
http://www.mediafire.com/download/48188 … GLR+26.mp3
– Tập 27:
http://www.mediafire.com/download/h41ma … GLR+27.mp3
– Tập 28:
http://www.mediafire.com/download/hxao8 … GLR+28.mp3
– Tập 29:
http://www.mediafire.com/download/latj5 … GLR+29.mp3
– Tập 30:
http://www.mediafire.com/download/7rcxb … GLR+30.mp3
– Tập 31:
http://www.mediafire.com/download/q0gcc … GLR+31.mp3
– Tập 32:
http://www.mediafire.com/download/774ae … GLR+32.mp3
– Tập 33:
http://www.mediafire.com/download/o0ebs … GLR+33.mp3
– Tập 34:
http://www.mediafire.com/download/abakq … GLR+34.mp3
– Tập 35:
http://www.mediafire.com/download/bsn0v … GLR+35.mp3
– Tập 36:
http://www.mediafire.com/download/3a2p8 … GLR+36.mp3
– Tập 37:
http://www.mediafire.com/download/qtclz … GLR+37.mp3
– Tập 38end:
http://www.mediafire.com/download/aemm8 … +38end.mp3

d1

2 thoughts on “NHỮNG HỒI KÝ CẦN ĐỌC

 1. VNCH dù đã mất đi nhưng trong lòng con dân đát việt vẩn ngưởng mộ và yêu quý cái chính thể xứng đáng đại diện cho THỜI KỲ tự do dân chủ…công bằng bác ái nhất trong lịch sử dân tộc tổ quốc VIỆT NAM ….. khác với lủ súc vật ma fia cs vn đảng chúng là đại diện của thần chết của thê lương tang tóc biến con dân thành ÂM BINH MA XÓ SÚC VẬT LÀM chó bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho đến từng cái lồn của phụ nử vn cho lủ ác quỷ ma fia cs vn đảng lợi dụng vì mưu đồ sự nghiệp cho cái gọi là TỔ CỨC ĐẠI ĐỒNG vĩ đại của đảng CHÂN LÝ BẤT DI BẤT DỊCH CỦA TỔ TIÊN MAO MÁC LÊ STALIN CHA ÔNG THẰNG HỒ …. Chúng đại diện cho một thời kỳ đen tối BẨN THỈU nhất trong lịch sử dân tộc tổ quốc VIỆT NAM …

  .Khi thằng cộng sản nói yêu tổ quốc hy sinh tất cả vì tổ quốc thì nên hiểu rằng… đấy là cái tổ cức đại đồng và bất cứ thế lực nào ngăn cản con đường chiến đấu không mệt mõi để tiến lên cái sự nghiệp đại đồng vĩ đại ấy đều phải bị tiêu diệt … và thế giới này không bao giờ có hòa bình một khi chúng chưa đạt được mục tiêu duy nhất ấy của đảng chúng sẻ mãi mãi trường chinh chiến đáu hy sinh tất cả để thực hiện chân lý bất di bất dịch của các ông tổ cs mao mác lê …. Cho nên khi thằng cộng sản nói yêu hòa bình trước mặt bạn thì hãy cực kỳ cảnh giác những gì ở phía sau lưng của bạn ….

  Cả một dân tộc bị lủ ma fia cộng sản bắt mất linh hồn thu giử trái tim và khối óc bắt bò bốn chân làm CHÓ một lủ thú vật mang mặt nạ người sẳn sang dâng hiến cả linh hồn và thể xác DÂNG HIẾN TỪNG CÁI L…. phục vụ cho mưu đò sâu độc gian hiểm của bọn ác quỷ cộng sản tất cả mọi thành phần trong cái nhà nước thú vật này từ ông sư vị linh mục anh xe ôm chị bán hang rong hay đám ma cô đỉ điếm đều được lủ ác quỷ đảng chăm sóc lợi dụng triệt để cũng như thành phần trí thức thường bị đảng đố kỵ e ngại thì không một ai thoát được vòng kim cô của lủ thú vật ma fia cs này.. nhất là các em nữ sinh viên khi mới bước vào ngưởng cửa đại học được đảng triệt để lợi dụng thân xác của các em cho mưu đồ bá đạo của lủ quan thầy mèo trắng mèo đen của chúng chúng sử dụng lủ âm binh ma fia cs dìu dắt cẩn thận đưa các em vào quỷ môn quan của chúng …một khi đã bước qua quỷ môn quan thì thể xác và linh hồn của các em đã vĩnh viển thuộc về đảng không phải là của riêng các em nửa phải dâng hiến từng cái lồn đóng góp nghĩa vụ bán tuổi thanh xuân cho lủ thú vật ma fia cs đảng đẻ lợi dụng thu thập tin tức tình báo chính trị đóng góp kinh tài cho tổ chức trước khi bước vào đời được lấy chồng gây dựng gia đình sự nghiệp riêng cho mình … nhưng vẩn phải đeo vòng kim cô truyền kiếp muôn đời ví như khi đã có chồng con mà khi tổ chức yêu cầu thì cũng sẳn sàng bỏ chồng theo đuổi con mồi đang bị đảng nghi vấn ,,, hay câu bầy giăng mồi một kẻ nào mà đảng chỉ định theo yêu cầu của đảng một nhà nước có hang lô hang lốc nhà trọ khách sạn trá hình mọc lên như nấm là những trường gà … nơi huấn luyện nghiẹp vụ chuyện phòng the cho lủ gà móng đỏ … cũng như thu thập tin tức chính trị kinh tế tình báo … ĐỪNG BAO GIỜ TIN VÀO BẤT CỨ ĐIỀU GÌ Ở CÁI NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG NÀY …. Tin vào lủ thú đeo mặt nạ người này là tự sát lủ súc vật âm binh ma fia cs vn đảng chúng nó chỉ có những mặt nạ …MẶT NẠ …MẶT NẠ …. TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC XÃ HOI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT …….TỰ SÁT

  dưới chế độ phản động độc tài đảng trị thú vật csvn đảngtaysai qtcs đảng con dân phảibán thểxác và linh hồn cho đảng phải làmchólàmsúc vật âm binh ma xó chỉ biết tru sủa làm theo mọi hiệulệnh của đảngthế mới đượcsống yên trên đấtnước của chính mình còn những ai muốn làmngười muốn tựdonhânquyền dânchủ cho dân tộcviệt thì nhà tù cs sẻrộngmởbắt bớ đánhđập giamcầm đàyđoạ mọi tai hoạ sẻ giángngayxuốngđầu … lũ chó phản động độc tài đảng trị suc vật MA FIA cs vn đảng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s