Archive | Tháng Năm 2019

KỶ NIỆM 40 THUYỀN NHÂN VN ĐẾN ĐỨC

Hoạt động cho người Tỵ nạn: Việc thu nhận “thuyền nhân” Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức

Tài liệu lịch sử của tạp chí “Nghiên Cứu Lịch Sử Hiện Đại” (Zeithistorische Forschungen)

https://zeithistorische-forschungen.de/1-2017/id=5447

  1. Chính phủ liên bang bị áp lực, đối lập thúc đẩy
  2. Nhà báo đóng vai trò quan trọng trong cuộc cứu giúp
  3. “Cap Anamur” và Hoạt động Xã hội Đoàn kết-Vietnam
  4. Từ trại tị nạn đến thu nhận: Con đường chạy trốn và con đường hợp pháp
  5. Giới hạn của sự sẵn sàng thu nhận
  6. Tổng kết và viễn cảnh

Tiếp tục đọc