Archive | Tháng Chín 2018

HÀ NỘI’S WAR

Xem The Vietnam War và đọc Hà Nội War

Xem phim The Vietnam War, rồi đọc một cuốn sách về lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam “Ha Noi’s War: The International of war for peace in Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Liên Hằng, xuất thân từ một gia đình tị nạn Cộng sản di tản một ngày trước khi Sài Gòn thất thủ lúc đó Liên Hằng mới có 5 tháng tuổi. Trong khi phim The Vietnam War chú trọng các lý do là nguyên nhân dẫn đến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến trường Việt Nam và tiến trình Mỹ hóa chiến tranh Việt Nam thì cuốn sách “Ha Noi’s War” xem xét bối cảnh quốc tế của cuộc chiến, cách thế giới lãnh đạo Cộng sản miền Bắc theo đuổi chiến tranh và thời điểm kết thúc sự can thiệp của người Mỹ.

Theo giáo sư Liên Hằng, trên thực tế ông Hồ Chí Minh chỉ đóng vai trò biểu tượng trong khi ông Lê Duẩn mới là nhân vật ngự trị trên Cộng sản Việt Nam và là kiến trúc sư, chiến lược gia cũng là người lãnh đạo tối cao huy động toàn quốc trong nỗ lực chiến tranh. Cùng với cánh tay mặt của ông là Lê Đức Thọ, Lê Duẩn đã cai trị chế độ Miền Bắc với bàn tay sắt và coi những ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp là những đối thủ chính trị lớn nhất có thể đe dọa quyền lực của ông. Lê Duẩn đã dùng nhiều biện pháp để gạt bỏ hai ông chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các tay chân bộ hạ trong khi thi hành những quyết định quan trọng nhất trong cuộc chiến.. Tiếp tục đọc