Archive | Tháng Chín 2016

ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT

3-9Mỗi dân tộc trên trái đất nầy đều có nền Văn minh, Văn hoá khác nhau. Mỗi Quốc gia có bản sắc riêng, có cái hay cái đẹp, cái xấu. Người Việt chúng ta luôn tự hào có 4000 năm Văn Hiến, nhưng đến ngày nay vẫn còn chậm tiến…còn một thiểu số người lợi dụng du lịch ra nước ngoài để ăn cắp… làm cho thiên hạ có cái nhìn ác cảm hay nghĩ  xấu về người Việt Nam. Chúng tôi sưu tầm đời sống, tập tục tại Nhật để chúng ta cùng suy ngẫm, Người trong nước biết rõ đời sống hiện nay ra sao rồi ? chúng tôi dám lạm bàn đến!

1./ Trung thực

Ở Nhật, gọi taxi yên tâm không sợ lừa chạy lòng vòng để lấy tiền, nếu đường xa thì Tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm gần nhất, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”. Tiếp tục đọc