Archive | Tháng Chín 2019

DIỄN VĂN CỦA T.T. TRUMP ngày 24/9/2019

Diễn văn của Tổng thống Trump

Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ nói về một điều: đó là quyền lực cho giai cấp thống trị.

tại Phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc   New York ngày 24 tháng 9 năm 2019

TỔNG THỐNG TRUMP: Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa ông Chủ tịch, Tổng thư ký, các đại biểu, đại sứ, và các nhà lãnh đạo thế giới:

Bảy thập kỷ lịch sử đã đi qua hội trường này, với tất cả sự phong phú và kịch tính. Nơi tôi đứng, thế giới đã nghe thấy từ các tổng thống và thủ tướng ở đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh. Chúng ta đã thấy nền tảng của các quốc gia. Chúng ta đã thấy những kẻ đầu sỏ của cách mạng. Chúng ta có những vị thánh đã truyền cảm hứng cho chúng ta với hy vọng, những kẻ nổi loạn đã khuấy động chúng ta với niềm đam mê và những anh hùng đã khuyến khích chúng ta can đảm- tất cả ở đây để chia sẻ những kế hoạch, những đề xuất, những tầm nhìn và những ý tưởng trên sân khấu lớn nhất thế giới. Tiếp tục đọc