Archive | 7. Tháng Tư 2016

MẤT VNCH MẤT BIỂN ĐÔNG

hs-tsa40 năm sau khi Hoa Kỳ để mất Việt Nam Cộng Hòa,

Hoa Kỳ và Ðồng Minh mất luôn Biển Đông!

Hoa Kỳ, quốc gia nằm ở phía Đông Thái Bình Dương – chứ không phải Cộng Sản Trung Hoa – với tiềm lực quân sự chế ngự toàn thể đại dương này, vẫn thường được coi là cường quốc Thái Bình Dương bởi lẽ Hạm Ðội Thứ 7 trực thuộc Hạm Ðội Thái Bình Dương có tổng hành dinh đóng tại Yokosuka trên đảo Honsu của Nhật Bản và có cả thảy 3 hàng không mẫu hạm, hằng nghìn máy bay cùng hằng trăm chiến hạm cũng như tiềm thủy đĩnh đủ cỡ, đủ loại, đang là lực lượng hùng mạnh vô địch trải rộng khắp miền, từ Guam tới Okinawa và từ Singapore cho tới Sydney. Tiếp tục đọc