Archive | 9. Tháng Bảy 2012

HỒI GIÁO VÀ THẾ GIỚI

great-mosque-500 “Điều thiết yếu cho con người là tình thương và trí tuệ chứ không phải tín ngưỡng”    Dalai Lama

Mỗi dân tộc có sự khác nhau về đức tin tôn giáo, thời xa xưa con người tin vào thần linh như mặt trời, sấm, chớp, sông, núi, cây đa cổ thụ .. gọi là thần và thờ cúng. Người miền biển VN thờ cá voi “cá ông”  là vị thần cứu tinh khi họ ra biển gặp nguy trước sóng gió, bảo tố… người miền núi một số bộ lạc sống với thiên nhiên gọi cọp là „ông ba mươi“ thờ cúng như thần linh che chở họ giữa núi rừng hoang vu, hiểm trở…

Phật giáo, Thiên chúa, Hồi giáo, Ấn giáo, Nho giáo.. là những Tôn giáo lớn, được truyền bá sâu rộng trên thế giới. RiêngViệt Nam có thêm các tôn giáo như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Đạo Dừa.. Tôn giáo nào cũng dạy con người về đời sống đạo đức, thánh thiện …yêu thương và tha thứ cho nhau, làm việc thiện, tránh việc ác… Nhiều thế kỷ trước chiến tranh Tôn giáo xảy ra, gây nên nhiều thảm cảnh đau thương, tan nát …từ đó nhân loại ý thức được ánh sáng của chân lý, không còn phân biệt Tôn giáo và chung sống hòa bình. Tiếp tục đọc